مـــیـــم . عـــیــــن

مـــیـــم . عـــیــــن

نگــاه مـن منتــظر

یکــ نیـم نگـاه

تـوســت

انـتـخــاب کـن

انقلاب

خمینی ره،

بشارت

میلادِ

پیامبر ص

بود ...

میم عین

هر که در

مسیرِ

صادق ع

نیست،

کاذب

است ...

میم عین

جهنم،

گریه

برای

دنیاست ...

میم عین

ستاره‌ای

از آسمان

چیدم؛

چشمانت

بود ...

میم عین