مـــیـــم . عـــیــــن

مـــیـــم . عـــیــــن

نگــاه مـن منتــظر

یکــ نیـم نگـاه

تـوســت

انـتـخــاب کـن

پائیز،

با غروبِ

نسبتا

سرد،

داغِ

دلم را

تازه

می‌کند ...

میم عین