مـــیـــم . عـــیــــن

همـه گــویند به انگــشت اشـاره مگــر ایـن عــاشق دلــسوخــته اربـاب نـدارد

مـــیـــم . عـــیــــن

همـه گــویند به انگــشت اشـاره مگــر ایـن عــاشق دلــسوخــته اربـاب نـدارد

مـــیـــم . عـــیــــن

نگــاه مـن منتــظر

یکــ نیـم نگـاه

تـوســت

خـودت انـتـخـاب کـن
خـانـه هـای دیـگر مجـازی

گویند که 

مهمانی ات 

تمام شده 

اما ساقیا

تو می ده

که بزم ما

عاشقان 

همیشه 

پا برجاست ...

میم عین

پایان نامه ی 

دنیایم سرقت 

ادبی است از 

لحظه به لحظه 

دلبری هایت ...

میم عین

قرار بود که

همسفر شویم،

مسافر شدی

به تنهایی ...

میم عین

سال هاست 

که روزه ام 

و افطار 

خواهم کرد 

روزی با 

نوشیدن 

جرعه ای

از نگاهت ...

میم عین

سال جدید من

وقتی است که

مهمان تو شوم 

و احسن الحالم

فقیر تو بودن ...


یا أَیُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَی اللَّهِ

میم عین

ای یار

حرفی بزن

تا دلنوازترین

موسیقی را 

تجربه کنم ...

میم عین

جان دادن 

شیرین است 

لاکن تو ای یار 

بگیری آن را 

با نگاهت ... 

میم عین

سر جنگ دارم 

با هر که گوید 

از تو دلربا تر 

هم در این 

عالم هست ...

میم عین

در انتخابات 

دیواری بساز

بین کسی

که راست

می گوید با

کسی که

دروغ می گوید.

میم عین

نوشتم عشق،

گناه آمد و با 

پخش جوهر، 

شد خداحافظ 

ای عشق ... 

میم عین

به غیر تو

نمی بینم،

همه گویند

کافر شده ام

امّا می دانم،

تازه عاشق

شده ام ...

میم عین

شکری 

به شیرینی

نگاه تو

وجود ندارد

و زهری

به تلخی

دوری ات ...

میم عین

به جای قیام

و آزادی امام 

کاظم ع، فقط

به زیارت امام

دیروز یعنی

حسین ع 

می رفتند ...


پی نوشت:

امام زمان عج

خود را یاری کنیم ...

میم عین

جمعه های

بدون تو یعنی

دلبستگی های

ما به غیر تو

ادامه دارد ...

میم عین

قبرستان ها

پُر هستند 

از آدم هایی

که وعده ی

خدا را 

جدی نگرفتند .


پی نوشت : 

إنّا لله وإنّا إلیهِ رَاجعُون

میم عین

خانه خدا در

قلب ماست و 

تنها کلید

باز کردن آن

عشق است ...

میم عین

دل شکستن 

کار هر نامردی است،

دلی شاد کردن که 

کار هر مردی نیست! 

میم عین

همه صدای تو را

با گوش می شنوند

امّا من با جان و دل ...

میم عین

با خود گفتم

چه کسی به

فکر من است ؟!

صدای اذان

از مناره ها

بُلند شد ...

میم عین

یا امیرالمومنین

قبله ی عالم

نشان از تو دارد

یعنی هر که تو 

را ندارد نشانی

از خدا ندارد ...

میم عین

هر که

عاشق شود

شعر گوید

من عاشق 

تو شدم

شاعری از

یادم رفت ...

میم عین

از نشانه ی

خوبان است

که دیگران را

از خود خوبتر

می بینند ...

میم عین

سامرا را 

ندیده ام 

امّا هر که

مرا میبیند

می شناسد

که گدای 

حرم سلطان

سامرایم ...

میم عین

ای باران

برای باریدن 

تعارف نکن ، 

دیگر چشم هایم

خشک شده اند .

میم عین