مـــیـــم . عـــیــــن

مـــیـــم . عـــیــــن

نگــاه مـن منتــظر

یکــ نیـم نگـاه

تـوســت

.

سلام

میم عین
برای مدتی کوتاه
دست به قلم نخواهد شد
و این یک عهدیست ...

جرعه ای از معرفت
را دنبال کنید ...

تلگرام

+

اینستاگرام

+


میم عین