مـــیـــم . عـــیــــن

همـه گــویند به انگــشت اشـاره مگــر ایـن عــاشق دلــسوخــته اربـاب نـدارد

مـــیـــم . عـــیــــن

همـه گــویند به انگــشت اشـاره مگــر ایـن عــاشق دلــسوخــته اربـاب نـدارد

مـــیـــم . عـــیــــن

نگــاه مـن منتــظر

یکــ نیـم نگـاه

تـوســت

خـودت انـتـخـاب کـن
خـانـه هـای دیـگر مجـازی

ای یار هر از 

گاهی که ابرو

تکان دهی خبر

داری که قبله 

من تغییر دهی ؟!

میم عین

این عینک ها

را نباید موقع 

انتخابات زد تا 

اشتباهی به 

او رای نداد !؟

میم عین

این روز ها بازار

گرمی دارد این 

علامه و عارف 

شدن ها ...

میم عین

گاهی نگاهم کن 

که می خواهم 

انقلاب شود در 

دلم برای تو ...

میم عین

این روز ها حس

خوبی دارم ، اینکه

می خواهم و تو

نمی خواهی ... !

میم عین

زندگی یک رویاست 

و کابوسش این است 

که تو نباشی ...

میم عین

کمی سکوت 

هم جواب نداد

خیال می کردم

از تو صدایی به

من خواهد رسید .

میم عین

حرف اول و 

آخر انقلابی 

همان است

که ولی امر 

فرمودند ... 


پی نوشت : 

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ 

میم عین

همه در قم گویند 

دختر پیغمبر آمده 

و امّا در شام 

سنگ زنند و گویند 

خارجی آمده ... !

میم عین

سخت ترین 

فراق دو بار 

اتفاق افتاد 

یکی در شام

یکی در قم ،

فراق برادر ...

میم عین

از وقتی آمده ای

به قم ، پناه آوردند

همه عرفا و علما 

به حرمت بی بی .

میم عین

به مانند

بی بی اش 

در مقابل او 

یکی یکی از

بنی هاشم 

پر پر میشدند ...

میم عین

گذشته ام 

برای شما 

ثابت است

آینده ام را 

با خودتان 

جاری کنید !

میم عین

ایمان 

بازی نیست

امّا بازیگری

را خوب یاد 

گرفته اند !

با کمی ریش

و انگشتر و 

جای مهر ...

میم عین

معراج 

رفتنی است

تا کی باید 

دل به شنیدن

خوش کرد !؟

میم عین

زمین 

اگر بلرزد 

حق دارد ، 

بدون تو 

هوای دل 

همه سرد 

است ...

میم عین

در این دنیا 

دیگر نیست 

امّا تاثیرش

برای اسلام

بیشتر از آن 

مدعی زنده

است ...

میم عین

چه می داند آن 

خشکه مقدس 

که از اشک ها

در روضه دجله 

شود برای غرق

هر چه غیر اوست .

میم عین

بعضی از 

قتل ها توسط

قاتل ها با 

نا امید کردن 

آدم هاست .

میم عین

مُشکل ها 

برای ترساندن

آمده اند ، جای

نگرانی نیست 

می روند ...

میم عین

عُبّاد ، به عبد بودنش 

غبطه خورند که او را 

عبدالعظیم نامند ...

میم عین

تخت خواب نرم 

بعضی ها را از 

فکر گور خواب

دور کرده است ...

میم عین

در زندگی ، من

به جنون رسیدم 

وقتی باد زلفان تو 

را به رقص در آورد .

میم عین

در جدول 

روزنامه ای

نوشته بود 

مایه حیات 

دو حرفی !

نوشتم هو .

میم عین